Voor wie

Vanuit mijn praktijk voor geestelijke zorg ben ik er voor velen. Mensen van welke leeftijd of achtergrond dan ook kunnen bij me terecht. Bovendien stel ik me beschikbaar voor groepen, professionals, zorgorganisaties en levensbeschouwelijke instellingen. Ieder die een beroep doet op Zuster Mirjam, kan rekenen op een zorgvuldige benadering van zijn of haar vraag.