Persoonlijke steun

een luisterend oor, hard nodig

Mirjam biedt een luisterend oor in een rustige omgeving. Hard nodig in een overbelaste wereld waar de taken elke dag zwaarder lijken te worden omdat er geen adequate professionele hulp meer wordt geboden. Zij zorgt voor een lichtpuntje. Heel belangrijk om een vertrouwelijk gesprek te hebben.

– mantelzorger

dit had hem goed gedaan

Persoonlijke steun heb ik ervaren met Mirjam toen zij in sep/okt 2017 mijn zieke partner met Alzheimer in het verpleeghuis De Vijf Havens/De Aarhof heeft bezocht.
Er was een luisterend oor maar ook vragen gesteld op een rustgevende manier die van belang waren voor wat er in m’n partner z’n gedachten omgingen.
Mijn partner was in deze tijd heel erg achteruit gegaan. Ze vroeg aan hem wat kan ik nog voor je doen. M’n partner kon niet goed uit zijn woorden komen maar we kwamen eruit om een lied te zingen. Daar hij enkele malen in Lourdes was geweest, wilde hij graag het lied “Te Lourdes op de bergen” horen. Dit heeft zij met krachtige stem gezongen.
Mijn partner heeft ervan genoten. Hij bedankte haar met een kus. Dit had hem goed gedaan.
Korte tijd later is hij overleden.
Enkele maanden later heb ik Mirjam weer ontmoet en was er medeleven en een kort gesprek. Ik ben haar zeer dankbaar. Zij staat voor haar werk.

– zijn partner en mantelzorger